Inmiddels 60 deelnemers aan Famillement

Start

Met de aanmelding van het populaire computerprogramma Aldfaer staat de teller op zestig deelnemers. De inschrijving is inmiddels gesloten. Er is inmiddels een zeer gevarieerd aanbod voor de bezoekers van het Famillement. Onder de nieuwe aanmelders bevinden zich Stibcoaching, dat zijn product 'Levensportret' presenteert en Familyroom, dat exposties op het gebied van persoons- en familiegeschiedenis ontwerpt en uitvoert. Tot de recente aanmeldingen horen ook Historisch Bureau De Clercq en Uitgeverij Verloren, die vanaf 2016 samen de uitgave van Nederland's Patriciaat verzorgen. Andere nieuwe aanmeldingen: Spoorzoeker (Peter Eyckerman, stamboomonderzoek en fotodatering), Stichting Indisch Familiearchief, Tijdperkreiziger (genealogische artikelen-cadeau's), Pro-Gen gebruikersgroep en Uitgeverij Matrijs.

Zie hier voor de volledige lijst van deelnemers.


Inmiddels 50 deelnemers geregistreerd

Inmiddels (4 jan. 2016) staat de teller van het aantal deelnemers aan het Famillement van dit jaar op 50. Onder de nieuwe deelnemers zijn de KB met Delpher, HCC!Genealogie, de Kring van Utrechtse Archivarissen, Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, de Vereniging Veluwse Geslachten, de Stichting voor Surinaamse Genealogie, de Plaatsnamengids, NGV afdeling Utrecht en de Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'.

De mogelijkheid om als deelnemer in te schrijven sluit op 15 januari.
Zie hier voor de volledige lijst van deelnemers.